Wizerunki Jana Długosza

Podgórnik Iwona, Wizerunki Jana Długosza, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego DCCII. Przegląd ikonografii Jana Długosza (portrety malowane, sztychowane i rzeźbione).
Prace Historyczne”, z. 76: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, cz. 2, Kraków-Warszawa 1985, Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 161-166.

previous arrow
next arrow
Slider