Raciborowicka świątynia Jana Długosza w blasku jesieni polskiego średniowiecza

Raciborowicka świątynia Jana Długosza w blasku jesieni polskiego średniowiecza

PUBLIKACJE DOTYCZĄCE PARAFII RACIBOROWICE

Publikacje

Architektura Gotycka w Polsce
Architektura kościoła w Raciborowicach
Chromolitografia przedstawiająca ludowe stroje podkrakowskie.
Ciekawsze wyjątki na temat wsi na północ od Krakowa
Demel Juliusz. XIX-wieczna dokumentacja rysunkowa chleba prądnickiego
Dzwonnica drewniana przy kościele w Raciborowicach
Girtler Kazimierz, Opowiadania. Pamiętniki z lat 1832-1857
Jeden z najważniejszych i najwcześniejszych opisów kościoła w Raciborowicach
Katalog opisowy wystawy Długosza urządzonej w kapitularzu katedry krakowskiej
Kościół w Raciborowicach – historia sztuki gotyckiej
Kościół w Raciborowicach i inne fundacje Jana Długosza
Kraków i okolice, Helena d’Abancourt
Krakowskie klejnoty ludowe
Krakowskie skrzynie malowane
List pobożnego mieszkańca Raciborowic do redakcji „Dzwona Niedzielnego”
Migas Stanisław. Rys historyczny kościoła w Raciborowicach.
Opis inwentaryzacyjny kościoła w Raciborowicach
Płyta grobowa Walentego Brzostowskiego w kościele w Raciborowicach
Poczta Rakietowa w Raciborowicach
Raciborowice – przewodnik pielgrzyma
Raciborowice – hasło encyklopedyczne
Raciborowice na starej mapie w przewodniku turystycznym
Rocznik Krakowski
Rozdział na temat produkcji żywności we wsiach na północ od Krakowa, w tym na temat tradycji piekarstwa
Rys historii piekarstwa w Krakowie i we wsiach na północ od miasta
Samek Jan, Rejduch-Samkowa Izabela, Problem odrębności architektury „długoszowej” na przykładzie kościoła parafialnego w Raciborowicach pod Krakowem.
Studium etnohistoryczne na temat wsi podkrakowskich
Teka Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej
Teksty „Historii” Długosza
Tomkowicz Stanisław. Pierwsza kompleksowa monografia kościoła w Raciborowicach
Wizerunki Jana Długosza
Włościanie z okolic Krakowa
Z powodu ikonografii smoka wawelskiego
Ziemia Krakowska. Wsie parafii Raciborowice w opisie krajoznawczym.