Teksty „Historii” Długosza

Semkowicz-Zarembina Wanda, Teksty „Historii” Długosza, „Rocznik Krakowski” 1976, t. 47, s. 5-21.
Studium na temat wersji tekstowych najważniejszego dzieła historycznego Jana Długosza.

previous arrow
next arrow
Slider