Samek Jan, Rejduch-Samkowa Izabela, Problem odrębności architektury „długoszowej” na przykładzie kościoła parafialnego w Raciborowicach pod Krakowem.

„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego DCCII, Prace Historyczne”, z. 76: Dlugossiana. Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza, cz. 2, Kraków-Warszawa 1985, Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 117-125.
Pogłębione studium architektoniczne nad stylem kościoła w Raciborowicach.

previous arrow
next arrow
Slider