Opis inwentaryzacyjny kościoła w Raciborowicach

Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. T. 1: Województwo Krakowskie, pod red. Jerzego Szablowskiego, z. 6: Powiat Krakowski,
oprac. Józef Lepiarczyk, Warszawa 1951, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Biuro Inwentaryzacji Zabytków.

previous arrow
next arrow
Slider