Kościół w Raciborowicach i inne fundacje Jana Długosza

Buczek A., Mecenat artystyczny Jana Długosza w dziedzinie architektury, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego DLXII, Prace Historyczne”, z. 65: Dlugossiana.
Studia historyczne w pięćsetlecie śmierci Jana Długosza
, cz. 1, S. Gawęda (red.), Kraków 1980, Nakł. Uniwersytetu Jagiellońskiego, s. 108-140.

previous arrow
next arrow
Slider