Jeden z najważniejszych i najwcześniejszych opisów kościoła w Raciborowicach

Józef Łepkowski, Przegląd zabytków przeszłości z okolic Krakowa, Warszawa 1863, Księgarnia G. Gebethnera i R. Wolffa(Odbitka z „Rocznika Towarzystwa Naukowego Krakowskiego”, t. 5). Jeden z najważniejszych i najwcześniejszych opisów kościoła w Raciborowicach.

previous arrow
next arrow
Slider