Dzwonnica drewniana przy kościele w Raciborowicach

Kornecki Marian, Kościoły drewniane w Małopolsce. Zagadnienia uwarunkowań oraz systematyki typów i form architektury (od średniowiecza do XX wieku),
Kraków 1999, Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie, Regionalny Ośrodek Studiów i Ochrony Środowiska Kulturalnego w Krakowie.

previous arrow
next arrow
Slider